БІОЛОГІЧНО СУМІСНИЙ

Ag NANOFLUID

Фактично, чим менший розмір наночастинок, тим більшою є площа поверхні активних частинок, тим ефективнішою є бактерицидна активність наночастинок срібла.

 

Але проблема полягає в тому, що наночастинки срібла розміром нижче 15-20 нм є токсичними для людини і тварин і можуть руйнувати клітини людини.

 

Частинки, що більші за 80 нм, є занадто великими і неактивними до шкідливих для людини мікробів.

75% нанончастинок срібла в препараті “Ag Nanofluid” мають контрольований біосумісний розмір 15-60 нм, що підтверджено сертифікованими незалежними лабораторіями  в США, Німеччині, Китаї (Science Colloidal Lab, USA; Shanghai University, China: device CPS DC 2400; Germany: device NanoPHOX NX-i009).

 

За такого розподілу за розміром препарат є ефективним при порівняно незначних концентраціях срібла – 10 мг/л. Завдяки цьому і стабільності наночастинок “Ag Nanofluid” не має побічного ефекту у вигляді утворення і накопичення в організмі нерозчинних солей срібла.

Фото наночастинок срібла в гліцерині препарату “Ag Nanofluid” під електронним мікроскопом та їх розподіл за розміром.