НЕТОКСИЧНИЙ

Ag NANOFLUID

Результати досліджень, проведених в Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, засвідчили нешкідливість взаємодії наносуспензії срібла в гліцерині “Ag Nanofluid” (навіть в нерозведеному стані при концентрації 100 мг/літр) зі шкірою та слизовими оболонками піддослідних тварин, що дозволило віднести препарат згідно з ГОСТ 12.1.007—76 до IV (найнижчого) класу токсичності (практично нетоксичний).

Порівняльна таблиця токсичності препаратів срібла

*LD50 – доза срібла, що призводить до загибелі 50% дослідних тварин

Наприклад, “Ag Nanofluid” в 28 разів менш токсичний, ніж Протаргол, який рекомендований для  затсоування дітям від народження.

 

Таким чином препарат «Ag Nanofluid» є нетоксичним біосумісним ефективним нанодезинфектантом  широкого спектру дії.