КОЛОЇДНЕ VS НАНО

Колоїдні розчини на основі іонного срібла або наносуспензії срібла?

 

На ринку представлені три основні  типи препаратів, що містять срібло:  колоїдні розчини, отримані на основі іонного срібла, наносуспензії  срібла, отримані в процесах хімічного синтезу та наносуспензії срібла, отримані в процесах фізичного синтезу.

 

Антибактеріальний та антивірусний  ефект усіх колоїдних розчинів на основі іонного срібла та наносрібла здійснюються за рахунок вивільнення іонів срібла в розчин. Іони діють за принципом гноблення життєвої функції патогену. Проникаючи всередину, вони діють як токсини, отруюють бактерію або блокують канали через які бактерії харчуються, тим самим викликаючи загибель. Щодо вірусів, іони  інгібують білкові канали вірусів, за допомогою яких вони здійснюють проникнення та розмноження в організмі людини.

 

Для того, щоб вбити однакову кількість бактерій, іонів в розчині потрібно в кілька сотен разів більше, ніж наночастинок, тому часто дію концентрованого іонного розчину срібла порівнюють  з методом килимового бомбардування бактерій, а дію суспензіі наночастинок срібла - зі снайперським переслідуванням кожної бактеріі та вірусу.

 

Навіть маленький вміст наночастинок срібла в препараті здатен забезпечити дуже серйозний ефект - в 2000 разів сильніший за дію четвертинного амонію. Бактерія розпадається і гине, вірус блокується від проникнення через слизові оболонки,  а наночастинка здатна вивільнювати іони при зустрічі з новими бактеріями та функціонувати далі і далі. Цей шлях знищення бактерії не залишає їй можливості адаптуватися, виробити механізм захисту і передати його наступним поколінням.

 

Але не всі препарати, що містять срібло, діють швидко та мають пролонговану дію.

 

Взаємодія наночастинок з вірусом або одноклітинним мікроорганізмом починається з адсорбції - вибіркового поглинання наночастинок з газового чи рідкого середовища поверхнею патогену. Адсорбція обумовлена наявністю вільної поверхневої енергії або силового поля (електричного заряду) на поверхні вірусу або мікроорганізму та здійснюється на активних центрах поверхні, наприклад, рецепторами вірусу. Після обробки контактної поверхні препаратом наносрібла або розпорошення його в повітрі процес адсорбції наночастинок відбувається дуже швидко – він може скрадати лише долі секунди.

 

В процесах отримання колоїдних розчинів на основі іонного срібла та наносуспензій хімічного синтезу є обов'язковим використання стабілізаторів - поверхнево-активних речовин (ПАР), що сорбуються поверхнею наночастинок срібла на ранніх стадіях їх утворення, запобігаючи їх коагуляції (здатність до «злипання») та стабілізують розчин.

 

Водні розчини таких препаратів непрозорі, мають характерний бурий колір, чутливі до дії світла (під дією світла вони втрачають стабільність), тому мають короткий строк використання. Наявність стабілізатора суттєво ускладнює процес адсорбції (поглинання наночастинок поверхнею патогену) наночастинок. При обробці контактної поверхні наявність стабілізаторів не дозволяє впливати на ступінь заповнення поверхні частинками, рівномірність та однорідність їхнього розподілення на поверхні. Також суттєвим недоліком препаратів, що містять наночастинки срібла, стабілізовані електростатичним методом, є значна залежність стабільності колоїдних розчинів від pH середовища.

 

На відміну від препаратів срібла, отриманих процесами хімічного синтезу, технологія ELIPS (фізичний комбінований «мокро-сухий» метод диспергування металевого катода локалізованим тліючим розрядом у вакуумі) дозволяє виробляти надчисті концентровані нанофлюїди - біосумісні суспензії благородних металів  в рідких середовищах різної фізико-хімічної природи, зокрема в харчовому гліцерині. Стабілізація наночастинок металів при цьому здійснюється за рахунок використання гліцерину. Цей метод забезпечує високу продуктивність та можливість керування розмірами наночастинок.

 

«Ag Nanofluid», отриманий за технологією ELIPS, не містить ПАР. Препарат прозорий, не забарвлений, містить наночастинки срібла у водно-гліцериновому розчині. Відсутність стабілізаторів в  препараті «Ag Nanofluid» сприяє адсорбції наночастинок рецепторами вірусу, тому значно швидше нейтралізує біологічну активність збудника. На додаток, в присутності кисню наносуспензії срібла, що містять наночастинки без стабілізатора, швидше окислюються з утворенням іонів, тому в процесах адсорбції приймають участь і самі наночастинки, і сформовані з них іони (подвійний ефект).

 

Розчин практично не утворює агломератів протягом значного часу. Наночастинки не втрачають стабільність в лужних середовищах, але частково втрачають стабільність в кислотних розчинах (при рН менших 4). Це дає можливість використовувати отримані суспензії без подальшої стабілізації в лужних середовищах и додавати їх у всі рідкі миючи засоби та косметику.

 

Відсутність ПАР на поверхні наночастинок, при високій бактерицидності та антивірусних властивостях щодо широкого спектру вірусів та бактерій, дозволяє ефективно використовувати препарат «Ag Nanofluid» для пролонгованої дезінфекції шкіри та слизових оболонок людини і для дезінфекції контактних поверхонь різної фізико-хімічної природи. Препарат можна рекомендувати як засіб пролонгованого біосумісного індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей, в транспортних засобах, в госпіталях та спортивних спорудах.