ДУДКО

Данило Андрійович

КІСТЕРСЬКА

Людмила Данилівна.

НОВІКОВ

Микола Васильович

ЛОГІНОВА 

Ольга Борисівна

Видатний вчений сучасності в галузі технічних наук, академік НАН України, винахідник нового фізичного методу одностадійного синтезу наночастинок металів

Кандидат технічних наук,

співавтор Дудко Д.А., співрозробниця технології ELIPS та пілотної установки для виробництва біосумісних надчистих суспензій металів

на базі ІЕЗ ім. Є.О.Патона

НАН України. В 2000х роках, розвиток та вдосконалення технології здійснювалось в США компанією DSS LLC. 

Всесвітньо відомий вчений - матеріалознавець, професор,  академік НАН України,

заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту надтвердих матеріалів імені

Бакуля В.М. з 1977 по 2014 рр.

Доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. Бакуля В.М. НАН України

Маштабування та подальший розвиток технології, дослідження властивостей наноматеріалів відбувається за участю Новікова М.В. Кістерської Л.Д. та Логінової О.Б. на базі ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України